Werkwijze

Aanmelden:
Het coachingstraject begint altijd met een telefonische kennismaking.  Bij coaching speelt gevoel een grote rol en daarom is het belangrijk dat je samen de juiste klik hebt.

Intake:
Als de eerste kennismaking goed is, vul je een intake-formulier in.  Op basis van dit formulier en de hulpvraag hebben we een verdiepend gesprek bij jullie thuis waarin we dieper in zullen gaan op de hulpvraag en de wens voor jouw kind. De intake vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en zonder je kind, zodat we een goed beeld kunnen schetsen van de huidige en de gewenste situatie.

Begeleiding:

Na dit verdiepende gesprek gaan we starten met de eerste sessies. Deze sessies vinden plaats in mijn studio in Breda of desgewenst bij jullie thuis of op school. Tijdens de eerste sessies ligt de focus op het opbouwen van vertrouwen zodat je kind zich veilig en vertrouwd voelt. 


De sessies bestaan uit werkvormen waar spel, creativiteit en bewegen centraal staan en die aansluiten bij de belevingswereld en de interesses van jouw kind. Een sessie duurt 50 minuten en daarna hebben we nog 10 minuten de tijd om samen te vertellen waar we aan gewerkt hebben en een nieuwe afspraak in te plannen. Mocht je hier vragen over hebben, of hier dieper op in willen gaan, kunnen we altijd een extra gesprek of telefonische afspraak inplannen.

Afhankelijk van het verloop van de sessies zal er na 3-4 sessies een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Elk kind en elke hulpvraag is anders, daarom kan het totaal aantal sessies per kind variëren. Gemiddeld zijn het 8 sessies (exclusief tussen- en eindevaluatie). Na de laatste sessie waar bij de behaalde successen stil zal worden gestaan, zal er een eindevaluatie plaatsvinden.

Mocht je kind of jijzelf na verloop van tijd behoefte hebben om nog eens contact op te nemen of een sessie in te plannen, dan ben je altijd van harte welkom!

Observaties:

In sommige gevallen kan het fijn zijn als ik eens meekijk op school of thuis. Ik kijk altijd zonder oordeel en met een open blik. Samen kijken we naar welke stappen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen.


Contact